2023/428 Anonymisert

Innklaget: Anonymisert
Klager: Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 16.06.2023
Avsluttet: 23.01.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda