2023/43 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Dico AS
Saksdokument: 2023 43 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av operasjonsbord. Klager anførte at deres tilbud urettmessig var avvist fra konkurransen. Anførselen førte ikke frem.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 01.02.2023
Avsluttet: 07.03.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda