2023/452 Statens vegvesen

Innklaget: Statens vegvesen
Klager: Anlegg Øst Entreprenør AS
Saksdokument: 2023 452 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av av- og
påkjøringsramper til motorveg. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist fra
konkurransen, som følge av at de ikke oppfylte kvalifikasjonskravet til erfaring. Klagenemda
konkluderte med at innklagede ikke hadde brutt regelverket.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 20.06.2023
Avsluttet: 06.09.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda