2023/460 Larvik kommune

Innklaget: Larvik kommune
Klager: Møller Håndverk AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en tilbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for malerarbeider og gulvlegging. Klagenemnda kom til at innklagedes forhåndsbestemte vektingsintervall for tildelingskriteriene pris og kvalitet, ga innklagede en ulovlig skjønnsfrihet til å velge mellom leverandørene ved den endelige vektfastsettelsen. Innklagedes evaluering av referanser fremstod også vilkårlig. Feilene kunne ikke rettes på andre måter enn ved å avlyse konkurransen.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: daei
Registrert inn: 03.07.2023
Avsluttet: 26.09.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda