2023/464 Kinn kommune

Innklaget: Kinn kommune
Klager: Åsen & Øvrelid AS
Saksdokument: 2023 464 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av totalentreprisekontrakt for bygging av ny brannstasjon i Florø. Klager ble opprinnelig tildelt kontrakten, men tilbudet ble deretter avvist som følge av vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Klager anførte blant annet at avvisningen var ulovlig, og at valgte leverandør skulle vært avvist fra konkurransen. Klagenemnda kom til at både klager og valgte leverandørs skulle ha vært avvist fra konkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 23.06.2023
Avsluttet: 20.11.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda