2023/472 Rogaland Fylkeskommune

Innklaget: Rogaland Fylkeskommune
Klager: Mesta AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Klager anfører at innklagedes begrunnelse og tilbudsevaluering er ulovlig. Klager anfører også at et av kvalifikasjonskravene og evalueringsmodellen er ulovlig.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 06.07.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: