2023/472 Rogaland Fylkeskommune

Innklaget: Rogaland Fylkeskommune
Klager: Mesta AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av driftskontrakt på
fylkesveinett. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt anskaffelsesregelverket ved å
oppstille et ulovlig kvalifikasjonskrav, og ved å foreta en ulovlig tilbudsevaluering.
Klagenemnda kom også til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten. Klagers anførsel
om ulovlig evalueringsmodell førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 06.07.2023
Avsluttet: 29.11.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda