2023/474 Storfjord kommune

Innklaget: Storfjord kommune
Klager: Ryeng Anlegg AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i forente saker 2023/474 og 2023/724
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelsen av
vintervedlikeholdstjenester. Klagenemnda kom til at det forelå inhabilitet i innklagedes
faggruppe, men at det var anledning til å rette feilen. Nemnda kom også til at
konkurransegrunnlaget var uklart utformet, og at dette medførte avlysningsplikt.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 07.07.2023
Avsluttet: 23.10.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda