2023/48 Grenlandskommunenes innkjøpsenhet

Innklaget: Grenlandskommunenes innkjøpsenhet
Klager: Lyreco AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kontorrekvisita, kopipapir og skolemateriell. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å utforme et ulovlig tildelingskriterium og ulovlig konkurransegrunnlag, som strider mot hensynet til konkurranse i loven § 4. Klager anfører også at innklagede har foretatt ulovlig direkte anskaffelse under den forrige avtaleperioden.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 03.03.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: