2023/49 Bane Nor SF

Innklaget: Bane Nor SF
Klager: Rambøll Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av avtale om rådgivningstjenester. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 13.02.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: