2023/503 Sandnes kommune

Innklaget: Sandnes kommune
Klager: Clear Channel Norway AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 28.06.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: