2023/503 Sandnes kommune

Innklaget: Sandnes kommune
Klager: Clear Channel Norway AS
Saksdokument: 2023 503 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av konsesjonskontrakt om investering, drift og vedlikehold av reklamefinansierte bymøbler. Klager anførte blant annet at innklagede brøt regelverket ved at konkurransen var innrettet slik at eksisterende leverandør fikk en urimelig konkurransefordel på bekostning av konkurrentene, og ved ikke å oppfylle sin plikt til å utjevne denne fordelen. Videre anførte klager at et tildelingskriterium brøt med prinsippet om likebehandling og konkurranse. Klagenemnda konkluderte med at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å utjevne eksisterende leverandørs konkurransefordel i tilstrekkelig grad, og ved å utforme et tildelingskriterium i strid med prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet i loven § 4.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og konsesjonskontraktforskriften
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 28.06.2023
Avsluttet: 22.01.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda