2023/516 Ringsaker kommune

Innklaget: Ringsaker kommune
Klager: Transponder AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Eksisterende kontrakt med IST er vesentlig endret ved å innta tjenesten som i dag leveres av klager.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 30.06.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: