2023/516 Ringsaker kommune

Innklaget: Ringsaker kommune
Klager: Transponder AS
Saksdokument: Klagenemndas gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Ringsaker kommune gjennomførte i 2010 en anskaffelse av barnehage- og skoleadministrativt system. I perioden 2016–2019 ble systemet byttet ut og oppgradert uten at dette ble kunngjort. Innklagede har erkjent at dette innebar en ulovlig direkteanskaffelse. Spørsmålet for klagenemnda var hvorvidt en tilleggsavtale inngått i 2022, og som endret avtalen fra 2019, også innebar en ulovlig direkteanskaffelse. Nemnda konkluderte med at tilleggsavtalen inngått i 2022 utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse og ila et gebyr på 196 626 kroner.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 30.06.2023
Avsluttet: 21.02.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda