2023/521 Ørsta kommune

Innklaget: Ørsta kommune
Klager: Christian Gaard Bygdetun AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for
skyssbåttjenester. Klager anførte at innklagede pliktet å avlyse konkurransen, fordi det ikke
var stilt dokumentasjonskrav for tildelingskriteriet «Miljø». Dette kunne ifølge klager ha
påvirket utfallet av konkurransen for klager og medført at potensielle leverandører har avstått
fra å levere tilbud. Klagers anførsel førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: NIKL
Registrert inn: 04.07.2023
Avsluttet: 18.10.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda