2023/525 Viken Fylkeskommune

Innklaget: Viken Fylkeskommune
Klager: Presis Vegdrift AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av driftskontrakt for veivedlikehold av fylkesveier på Ringerike. Klager anførte at valgte leverandør skulle ha blitt avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet gjennomføringsevne. Klagenemnda ga ikke klager medhold i anførselen sin.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 10.08.2023
Avsluttet: 10.11.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda