2023/54 Statens vegvesen Utbygging

Innklaget: Statens vegvesen Utbygging
Klager: Risa AS, Hæhre Entreprenør AS, Leonhard Nilsen & Sønner AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2023 54
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om en bygge- og anleggskontrakt for oppføring av E39 Rogfast Entreprise Boknafjordtunnelen sør. Klager anførte at innklagede brøt regelverket ved å vektlegge erfaring fra arbeider som var opparbeidet for mer enn 10 år siden. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 07.02.2023
Avsluttet: 12.05.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda