2023/542 Helse Vest RHF

Innklaget: Helse Vest RHF
Klager: Rehabilitering Vest AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en anskaffelse etter forskriftens del I og IV for inngåelse av rammeavtale om levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester. Klager anførte blant annet at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud som følge av manglende spesialistkompetanse hos nøkkelpersoner i tilbudet. Anførslene førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: daei
Registrert inn: 10.07.2023
Avsluttet: 05.09.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda