2023/545 Kristiansund kommune

Innklaget: Kristiansund kommune
Klager: SH30 Eiendom AS
Saksdokument: 2023 0545 10 Klagenemndas Avgjørelse 910179 21 1
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for anskaffelse av totalentreprise for
oppføring av ny brannstasjon. Klager anførte at konkurransen var utformet i strid med de
generelle kravene i loven § 4, som følge av at leverandørene kunne levere tilbud på to ulike
løsninger, og dermed konkurrerte på ulike vilkår. Klager anførte videre at tildelingskriteriene
var ulovlig utformet, som følge av at de ikke var egnet til å identifisere det beste forholdet
mellom pris og kvalitet, i tillegg til at de manglet nødvendig tilknytning til leveransen. Klager
anførte også at konkurransegrunnlaget ikke var tilstrekkelig klart utformet. Ingen av klagers
anførsler førte frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 10.07.2023
Avsluttet: 26.09.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda