2023/55 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Innklaget: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Klager: Tromsø Taxi AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede anskaffet pasienttransporttjenester. Klager anfører at det er foretatt ulovlige direkte anskaffelser, både gjennom vesentlig endring av kontrakt og gjennom ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 07.02.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: