2023/600 KinoNor

Innklaget: KinoNor
Klager: Ticket International GmbH & Co. KG
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2023 600
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av billett- og
administrasjonssystem til kinoer og et butikkdatasystem for salg av kioskvarer. Klagenemnda
konkluderte med at innklagede brøt anskaffelsesregelverket ved ikke å avvise valgte
leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Videre brøt innklagede
likebehandlingsprinsippet, forutberegnelighetsprinsippet og etterprøvbarhetsprinsippet i
anskaffelsesloven § 4 ved å besøke en av leverandørenes referansekinoer og delta på et
etterfølgende møte.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 28.07.2023
Avsluttet: 09.12.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda