2023/601 Hitra kommune

Innklaget: Hitra kommune
Klager: FVS Entreprenør AS
Saksdokument: 2023 0601 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for
tømrertjenester og tilhørende materiell. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt
anskaffelsesregelverket ved evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet ved å trekke klager i
poeng for ikke å ha levert inn CV-er for alle ansatte som ville stilles tilgjengelig for
oppdragsgiver. Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen
av tildelingskriteriet miljø førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 29.08.2023
Avsluttet: 16.11.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda