2023/622 Meråker sokn

Innklaget: Meråker sokn
Klager: Jørn Kværnmo
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede inviterte fem leverandører til å gi tilbud på oppføring av et isolert bygg som skulle
brukes som garasje. I forbindelse med evalueringen av tilbudene ble det gjort en korrigering
av klagers tilbudspris, og en vurdering av om det skulle gjøres en korrigering av valgte
leverandørs pris. Klager anførte at innklagede ikke hadde overholdt de grunnleggende
prinsippene i loven § 4, og at det forelå en plikt til å avklare med leverandørene.
Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde overholdt de grunnleggende prinsippene i
tilbudsevalueringen.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: NIKL
Registrert inn: 17.08.2023
Avsluttet: 18.10.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda