2023/682 Bodø Kommune

Innklaget: Bodø Kommune
Klager: Nor Tekstil AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å avlyse konkurransen uten at det foreligger saklig grunn.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 21.08.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: