2023/695 Stavanger kommune

Innklaget: Stavanger kommune
Klager: H&M Malerservice AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av malearbeider i forbindelse med renovering av Stavanger Domkirke. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å ikke stille og ikke følge opp krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 20.09.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: