2023/703 Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)

Innklaget: Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
Klager: Nordic Service Group Norway AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale for service på elektromedisinsk utstyr. Klager anførte at innklagede hadde stilt et ulovlig kvalifikasjonskrav om miljøledelsessystem. Klager anførte subsidiært at innklagede har brutt regelverket ved ikke å innhente supplerende opplysninger. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOSA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 24.08.2023
Avsluttet: 22.11.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda