2023/714 Abakus AS

Innklaget: Abakus AS
Klager: Vitec HK data AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Saken gjelder hvorvidt et krav om datalagring i Norge er diskriminerende for utenlandske leverandører, og dermed i strid med anskaffelsesregelverket.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 19.12.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: