2023/716 Oslo kommune Utdanningsetaten

Innklaget: Oslo kommune Utdanningsetaten
Klager: Experis AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Utdanningsetaten i Oslo kommune har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av IKT-ansvarlige tjenester. Klager anfører at valgte leverandør skulle vært avvist, grunnet manglende oppfyllelse av
kvalifikasjonskravet om god gjennomføringsevne.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: NIKL
Registrert inn: 28.08.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: