2023/729 Tromsø kommune

Innklaget: Tromsø kommune
Klager: Braathen Landskapsentreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Saken omhandler oppdragsgivers utforming og evaluering av tildelingskriterier i en konkurranse knyttet til en utførelsesentreprise på Storgata nord i Tromsø. Klager anfører at kommunen har brutt anskaffelsesregelverket ved tilbudsevalueringen sin.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: daei
Registrert inn: 30.08.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: