2023/730 Porsgrunn kommune

Innklaget: Porsgrunn kommune
Klager: Telemark Entreprenørservice AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Porsgrunn kommune gjennomførte en tilbudskonkurranse, for å anskaffe en totalentreprenør som kunne utføre ombygging av en tannklinikk til undervisningslokaler. Klager anfører at etter en riktig tolkning av kvalifikasjonskravet skulle de vært kvalifisert og tildelt kontrakten, og at kommunens avvisning av klager var ulovlig.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: NIKL
Registrert inn: 31.08.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: