2023/744 Vygruppen AS

Innklaget: Vygruppen AS
Klager: Mantena AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Erstatning, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av vedlikehold av kjøretøy på Østlandet. Klager anfører at det er gjort vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget i strid med anskaffelsesregelverket. Videre anføres det at innklagede har brutt regelverket ved sin behandling av tilbydernes forbehold og avvik fra konkurransegrunnlaget, både underveis i forhandlingene og ved evalueringen av endelige tilbud. Til sist anfører klager at innklagede ikke har oppfylt sin veiledningsplikt i forbindelse med forhandlingene, og at også dette utgjør et selvstendig brudd på anskaffelsesregelverket.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 07.09.2023
Avsluttet: 14.02.2024
Status: Innkommet
Avgjort av: Klagenemnda