2023/744 Vygruppen AS

Innklaget: Vygruppen AS
Klager: Mantena AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Erstatning, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av vedlikehold av
tog på Østlandet. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde vesentlig endret
konkurransegrunnlaget ved å innføre en opsjon om vedlikehold av ytterligere tog før
tilbudsfristen. Nemnda fant heller ikke at en endring i det vedlagte avtaleutkastets
ansvarsbegrensning under forhandlingene var en vesentlig endring. Klagers øvrige anførsler
førte heller ikke frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 07.09.2023
Avsluttet: 19.02.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda