2023/761 Norsk helsenett SF

Innklaget: Norsk helsenett SF
Klager: Conscia AS
Saksdokument: 2023 761 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av service- og vedlikeholdstjenester for sin Cisco-portefølje. Klager anførte at innklagede brøt regelverket ved ikke å gi valgte leverandørs tilbud lavere score på grunn av uriktig utforming av tilbudet, ved å foreta en uriktig normalisering av poengscoren under evalueringen, samt ved å gi en manglende begrunnelse for tildelingen. Klagenemnda konkluderte med at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten ved tildelingen. Øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 11.09.2023
Avsluttet: 25.01.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda