2023/777 Verdal kommune

Innklaget: Verdal kommune
Klager: FuglesangDahl AS
Saksdokument: 2023 0777 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering og oppføring av Nye
Stiklestad skole. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved å gi valgte
leverandør uttelling for miljøtiltak som ikke inngikk i leverandørens pristilbud. Klagers øvrige
anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: NIKL
Registrert inn: 12.09.2023
Avsluttet: 27.11.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda