2023/797 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Nordic Warer Products AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av nytt renseanlegg. Klager anførte blant annet at det forelå brudd på veiledningsplikten, at evalueringen var ulovlig og at det forelå motstrid mellom to av tildelingskriteriene. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JUVA
Registrert inn: 19.09.2023
Avsluttet: 03.04.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda