2023/802 Høgskolen i Innlandet

Innklaget: Høgskolen i Innlandet
Klager: Interflora Norge SA
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for levering av blomster. Klager anfører at man urettmessig er avvist fra konkurransen, da innklagede uriktig har lagt til grunn at klager ikke oppfyller kvalifikasjonskravet om erfaring fra sammenlignbare oppdrag.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 18.09.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: