2023/812 DFØ

Innklaget: DFØ
Klager: Radar Norweay AS
Saksdokument: 2023 812 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring gjennomførte i 2023 en anskaffelse av abonnementsbaserte research-, analyse- og rådgivningstjenester innen IT-området. Innklagede vurderte markedet og situasjonen slik at det kun var én leverandør i markedet som kunne levere i henhold til innklagedes behov, Gartner Norge AS, og at anskaffelsen derfor kunne gjennomføres uten konkurranse. Innklagede publiserte en intensjonskunngjøring både i Doffin og TED, og mottok ingen innsigelser. Kontrakt ble deretter inngått med valgte Gartner Norge AS. Klagenemnda konkluderte med at innklagede ikke hadde sannsynliggjort at det var foretatt tilstrekkelige undersøkelser i markedet og at anskaffelsen var en ulovlig direkte anskaffelse. Nemda ila et gebyr på 112 245 kroner.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 22.09.2023
Avsluttet: 02.04.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda