2023/834 Strand kommune

Innklaget: Strand kommune
Klager: Søve AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for kjøp og levering av lekeplassutstyr. Klager anfører at innklagede har brutt anskaffelsesforskriften § 24-8 ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, og at innklagede har brutt kravene til likebehandling og forutberegnelighet i anskaffelsesloven § 4 ved å gi valgte leverandør poeng under miljøkriteriet for at det er lagt frem GreenSheets på produktene.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 26.09.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: