2023/853 Nordre Follo kommune

Innklaget: Nordre Follo kommune
Klager: Totalriv AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en tilbudskonkurranse for å få gjennomført en riveentreprise for Bjørkås sykehjem. Innklagede avviste klager fra konkurransen, basert på en vurdering av at klager ikke oppfylte kvalifikasjonskravet om økonomisk og finansiell kapasitet. Klager har påklaget dette.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 26.09.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: