2023/856 Oslobygg KF

Innklaget: Oslobygg KF
Klager: Norsk Akustikksenter AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2023 856
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for levering og montering av lydabsorbenter. Klagenemnda kom til at det ikke var grunnlag for å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av krav om brannsertifisering og påstått krav om CE-merking. Videre kom klagenemnda til at det ikke forelå en spesiell foranledning til kontroll av om de tilbudte produktene samsvarte med produktene som var testet for brannsikkerhet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 26.09.2023
Avsluttet: 06.03.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda