2023/857 Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid v/Ullensaker kommune

Innklaget: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid v/Ullensaker kommune
Klager: Otera Traftec AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for drift, vedlikehold og utskiftning av veilys. Klager anfører prinsipalt at evalueringen av tilbudene er skjedd i strid med anskaffelsesregelverket. Subsidiært anfører klager at det har skjedd en vesentlig endring av kontrakten som utgjør en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 28.09.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: