2023/9 Eigersund kommune

Innklaget: Eigersund kommune
Klager: T. Holand Maskin AS
Saksdokument: 2023 0009 6 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for entreprise for bygging av en overføringsledning. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å oppstille et ulovlig kvalifikasjonskrav, og ved å avvise klager på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Sekretariatet fant at klagers anførsler klart ikke kunne føre frem, og avviste klagen for behandling, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 9.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 05.01.2023
Avsluttet: 31.03.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat