2023/900 Statens vegvesen

Innklaget: Statens vegvesen
Klager: Sensys Gatso Sweden AB
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2023 900
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av et fotosystem for
automatisk trafikkontroll med tilhørende tjenester. Klagenemnda konkluderte med at
innklagede ikke hadde brutt regelverket ved utformingen av underkriteriet om
demonstrasjonstest.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 21.11.2023
Avsluttet: 13.02.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda