2023/962 Herøy kommune

Innklaget: Herøy kommune
Klager: Massilian AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelsen av ny barnehage. Klager anfører at innklagede har avvist dem fra konkurransen strid med regelverket.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JUVA
Registrert inn: 20.10.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: