2023/970 Abakus AS

Innklaget: Abakus AS
Klager: Lekolar AS
Saksdokument: 2023 0970 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - mangler saklig klageinteresse
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av formingsmateriell, spill og leker. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist da det inneholdt vesentlig avvik. Sekretariatet avviste saken grunnet manglende saklig klageinteresse, da klagers tilbud ble rangert som nummer tre, og klagens anførsler kun gjaldt valgte leverandør.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 25.10.2023
Avsluttet: 13.02.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat