2023/970 Abakus AS

Innklaget: Abakus AS
Klager: Lekolar AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av formingsmateriell, spill og leker. Klager anførte at innklagede har tolket tildelingskriteriene feil i utvelgelsen av valgte leverandør.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: daei
Registrert inn: 25.10.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: