2023/975 Oslo Kommune

Innklaget: Oslo Kommune
Klager: Mobility AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av mobiltelefoner og tilbehør. Klager anfører blant annet at innklagede brøt regelverket for offentlige anskaffelser ved å ikke avvise valgte leverandørs tilbud.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: daei
Registrert inn: 01.11.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: