2023/977 Statsbygg

Innklaget: Statsbygg
Klager: Spider Industrier AS
Saksdokument: Avvisning av klage på offentlig anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale av elektrikerarbeid i Tromsø. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å ikke avvise valgte leverandør, under henvisning til at tilbudt oppdragsleder ikke hadde mulighet til å inneha tiltenkt rolle. Klagers anførsel førte klart ikke frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JUVA
Registrert inn: 18.12.2023
Avsluttet: 08.05.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat