2023/978 Herøy kommune

Innklaget: Herøy kommune
Klager: Peab K. Nordang AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2023 978
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av en totalentreprisekontrakt om prosjektering og oppføring av et bygg. Klagenemnda kom til at valgte leverandør skulle vært avvist som følger av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet knyttet til miljøledelse.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: NIKL
Registrert inn: 25.10.2023
Avsluttet: 16.01.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda