2023/99 Dyrøy kommune

Innklaget: Dyrøy kommune
Klager: Asfaltspesialisten AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2023 99
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold på
kommunale veier og plasser. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å
avvise valgte leverandør fra konkurransen, som følge av at leverandøren ikke oppfylte kravene
til tekniske og faglige kvalifikasjoner. Klagenemnda kom til at valgte leverandør ikke hadde
dokumentert tilfredsstillende erfaring fra tilsvarende leveranser innen tilbudsfristen, og at de
dermed skulle ha vært avvist fra konkurransen. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 17.02.2023
Avsluttet: 21.04.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda