2023/99 Dyrøy kommune

Innklaget: Dyrøy kommune
Klager: Asfaltspesialisten AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 17.02.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: