2023/999 Statens vegvesen

Innklaget: Statens vegvesen
Klager: Kverneland Energi AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ladeenhet for tunge elektriske kjøretøy. Klager anførte at tilbudsevalueringen, herunder innklagedes relative normalisering av tildelingskriteriet «løsningsforslag», var i strid med regelverket. Innklagede anførte på sin side at normaliseringen var lovlig. Normaliseringen ble brukt for å rette opp i at det ble benyttet ulike skalaer for vurderingen av klager og valgte leverandørs tilbud på dette tildelingskriteriet, og at normaliseringen ivaretok de relevante forskjellene mellom tilbudene. Klagenemnda kom til at det ikke var tilstrekkelig klart om normaliseringen var representativ for evalueringsgruppens skjønnsmessige poenggivning. Tilbudsevalueringen lot seg dermed ikke rette ved normalisering, og evalueringen var i strid med prinsippene om forutberegnelighet og likebehandling.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 01.11.2023
Avsluttet: 16.01.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda