2023/999 Statens vegvesen

Innklaget: Statens vegvesen
Klager: Kverneland Energi AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede avholdt en åpen anbudskonkurranse om inngåelse av kontrakt for anskaffelse av leveranse av ladeenhet for tunge elektriske kjøretøy for massetransport. Klager anfører at innklagede foretok en tilbudsevaluering i strid med de grunnleggende kravene i anskaffelsesloven § 4.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: daei
Registrert inn: 01.11.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: