2024/271 Miljødirektoratet

Innklaget: Miljødirektoratet
Klager: Uniform Design AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2024 271
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Tilbudsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale for
produksjon av digitale og grafiske produkter. Klagenemnda konkluderte med at innklagede
ikke hadde brutt anskaffelsesregelverket ved ikke å trekke valgte leverandør i poeng for å ha
oppgitt flere referanseprosjekter og antall sider enn etterspurt.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 21.02.2024
Avsluttet: 17.04.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda