2024/139 Våler kommune

Innklaget: Våler kommune
Klager: Lars Kristian Dahl AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for vintervedlikehold. Klager anfører at valgte leverandør skulle vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, og at tilbudet til leverandøren som ble innstilt som nummer to skulle vært avvist på grunn av vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HUNG
Registrert inn: 24.01.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: