2024/156 Finnmark fylkeskommune

Innklaget: Finnmark fylkeskommune
Klager: Datakvalitet AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse for å anskaffe et kvalitets- og styringssystem for internkontroll. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriene «Funksjonalitet og brukervennlighet» og «Implementering og drift» var lovlige. Innklagede hadde heller ikke brutt begrunnelsesplikten eller prinsippet om etterprøvbarhet i loven § 4.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JUVA
Registrert inn: 26.01.2024
Avsluttet: 22.03.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda