2024/179 Alstahaug kommune

Innklaget: Alstahaug kommune
Klager: Torsjon AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en tilbudskonkurranse for et parallelloppdrag for en utviklingsvurdering for Sandnesvågen. Klager anfører feil i evalueringen, og brudd på de grunnleggende prinsippene om likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ASPE
Registrert inn: 16.02.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: